กิจกรรมให้คำปรึกษา

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เปิดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง จำนวน 2 ราย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา