กิจกรรมให้คำปรึกษา

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เปิดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทรายแดงและโรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม จำนวน 3 ราย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา