กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และบุคลากรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนเขตสุจริตสู่องค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3

ติดต่อเรา