การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ ล๊อฟท์ รีสอร์ท

ติดต่อเรา