การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้ นายก้องภูมิ เจริญราช รอง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่ ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย พร้อมทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16)ณ อาคารชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง สพป.ระนอง และไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา