อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานคณะกรรมการ PA Support Team สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) รุ่นที่ 2 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 และ 4 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา