สพป.ระนอง จัดสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กำหนดดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 แบ่งเป็นภาค ก. วันที่ 8 มิถุนายน 2567 และ ภาค ข. วันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยมีนายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย ตัวแทนคณะ อ.ก.ค.ศ. ประกอบด้วย นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสิรินทร วงศ์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง

สำหรับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 547 คน ผู้เข้าสอบ จำนวน 534 คน ขาดสอบ 13 คน ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ปชส.สพป.ระนอง

ติดต่อเรา