สพป.ระนอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 กันยายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นปธะธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ 2567 รวมถึงจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลการทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง

ติดต่อเรา