ผอ.สพป.ระนอง ประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 4

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุยยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ได้แก่ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ, นายก้องภูมิ เจริญราช และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มในไตรมาสที่ 4 รวมถึงหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารต่อไป

ติดต่อเรา