ประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-MENSCR

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานความก้าวหน้าโครงการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการ/รายงานความก้าวหน้า โดยมีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ในการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ภาพ : นายกีรติ รักษาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ติดต่อเรา