บริการให้คำปรึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้  นางอรุณศรี ศิลาพันธ์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เปิดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูโรงเรียนบ้านชาคลี จำนวน 1 ราย  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา