ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสำหรับศูนย์สอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ศูนย์สอบ ได้แก่ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น โรงเรียนบ้านหินช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา โรงเรียนบ้านสำนัก โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) โรงเรียนบ้านสองแพรก โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว และโรงเรียนเพียงหลวง 15 ฯ (บ้านรังแตน)

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ได้กล่าวให้กำลังใจหัวหน้าศูนย์สอบ คณะครูกรรมการสอบ และนักเรียน ให้ในการจัดสอบครั้งนี้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ สทศ. และขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสนการทำข้อสอบอย่างเต็มที่

ติดต่อเรา