ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแนวปฏิบัติกาาคัดเลือกอย่างเคร่งครัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กสทช. สุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบระบบสัญญาณที่ผิดปกติ มีการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินการคัดเลือกตลอดการเสร็จสิ้นการสอบ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระนอง

ติดต่อเรา