ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ละเอียดโดยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและจะถูกส่งไปยัง Line ของผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ติดต่อเรา