กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย รวมถึงบุคลากรในสังกัด สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ครั้งที่ 3/2567

ติดต่อเรา