เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 สพป.ระนอง จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (30/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง "ที่ผ่านมาแสนเหนี่อยหนักสักเพียงใด สู่เส้นชัยวันเกษียณแสนภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์     คอนแวนชั่นระนอง มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 24 ท่าน พิธีแสดงมุฑิตาจิต การมอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ: พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพป.ระนองประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลาากรทางการศึกษา (30/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์ คอนแวนชั่นระนอง สาระทีสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจุดเน้นของ สพฐ.ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 โครงการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 (27/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และคณะ ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเคียงเล ระนอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่องค์คณะรับทราบข้อเสนอแนะและประสานความคิดฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 9/2557 (26/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในการของการบริหารราชการ ฯ โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ประจำปี 2557 (26/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จ.ระนอง ให้กับนักเรียนร.ร.บ้านหินช้าง และ ร.ร.บ้านเขานางหงส์ รวมจำนวน 70 ทุน โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนองจัดงานเกษียณอายุราชการ (25/9/2014)  
 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของ นายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง  ในงานนี้ ผอ.เขตฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ. และของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ มีบุคลาากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดสำรวจรายชื่อครูผู้สอนเข้าอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้ tablet เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2557 (ครู ม.2 .ครู ป.3 และครู ป.2
https://docs.google.com/forms/d/1LnQt_m814ILmGeI8giZNNSSQgQpLeyqgRR8jsJsyDEM/viewform

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)  
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)  
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)  
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ