เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 สพป.ระนอง จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (17/6/2014)
  17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนอง สรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิมแทนตำแหน่งว่าง (6/12/2014)  
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชาติเฉลิม ได้ดำเนินการให้ผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.ชาติเฉลิม ทั้งสิ้น 6 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ 3 ราย คือ นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนกงาง นางนิตยาพร รัตน์พันธ์   ผอ.ร.ร.บ้านบางสีกิ้ม และ นายธวัช จันธนู ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ 97 ณ ร.ร.ชาติเฉลิม ในการแสดงวิศัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินฯ : พนิตนัท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
 สพป.ระนอง จัดงาน สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ปี 57 (6/2/2014)  
 สพป.ระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดระนอง จัดงาน สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงาน และ นายสุนทร คำกล้า รอง นายก อบจ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนทุกสังกัด และการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต : พนิตนันท์ เพชรนาค     อ่านต่อ
 สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (30/5/2014)
 นายสโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆได้แก่ การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การขยายชั้นเรียน  คุณภาพการศึกษาของ สพป. การรายงานผลการตัดการศึกษา ฯ: พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนอง ให้กำลังใจและขอบคุณผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) (27/5/2014)
 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้แทนบุคลากรสพป.ระนองและผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ ค่ายรัตนรังสรรค์  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25  จ.ระนอง โดยมีผู้บังคับกองพัน (พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา) และคณะ ให้การต้อนรับ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนองประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2557 (23/5/2014)
 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯในการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ"สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระอง" ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.   
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ (11/4/2013)
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่านและเขียนพยัญชนะกลุ่มยาก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยวิธีเฟอร์นาลด์ ร่วมกับการใช้เกม  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางพัษราภรณ์ นวลสีขาว (11/4/2013)
  ชื่อผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายมนตรี สังข์ชุม (10/7/2013)
  ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 


 
   นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ