Get Adobe Flash player

แบบเก็บข้อมูลด้านการศึกษาเรื่องความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในเขตพื้นที่
ข้อมูลโดย  Administrator
...อ่านทั้งหมด...  

    ภารกิจ ผอ.สพป.ระนอง
11 สิงหาคม 2558 ผอ.ปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Administrator
11  สิงหาคม  2558
ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ครูดีที่ สพป.ระนอง
Administrator
25  กรกฎาคม.  2558
นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ 2557
Administrator
22  กรกฎาคม.  2558
ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
Administrator
16  กรกฎาคม.  2558
นายปรีชา. บัวกิ่ง. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
Administrator
1  กรกฎาคม.  2558
...อ่านทั้งหมด...   

    "ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
รองสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2557
Administrator
22  กรกฎาคม.  2558
งการ ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพี้น ฐานของสถานศึกษา
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
ดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
ประชุมพัฒนาทักษะการคิด ณ โรงแรมไอเฟลอินน์
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
สพป.ระนอง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
Administrator
7  กรกฎาคม.  2558
...อ่านทั้งหมด...  

    ข่าวสารจากโรงเรียน ในสังกัด สพป.ระนอง
...อ่านทั้งหมด...  

    ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ระนอง และ โรงเรียน
...อ่านทั้งหมด...  

    เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    หนังสือ รายชการ สพฐ.

         ค่านิยมร่วม
          SHARE VALUE : RANONG
          Relationship : มนุษย์สัมพันธ์
          Accountability : รับผิดชอบตรวจสอบได้
          Nobility : ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน
          Oneness : เป็นหนึ่งเดียว/เอกภาพ
 
         Nationalism : สำนึกรักชาติ/ชาตินิยม
          Good Governance : ธรรมาภิบาล

 
    • หน้าแรก
    •  ประวัติความเป็นมา
    •  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    •  ทำเนียบผู้บริหาร
    •  โครงสร้างสำนักงาน
    •  โรงเรียนในสังกัด
    •  คณะกรรมการเขตพื้นที่
    •  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
    •  ติดต่อเรา
 
 
 
 

    •  อำนวยการ
    •  นโยบายและแผน
    •  บริหารการเงินและสินทรัพย์
    •  บริหารงานบุคคล
    •  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    •  ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
    •  นิเทศติดตามและประเมินผล
    •  ตรวจสอบภายใน

    • คณะกรรมการเขตพื้นที่
    • คณะ ก.ต.ป.น.
    • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
    • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
 

  Username :
  Password :

  Username :
  Password :
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   

        วันนี้
82
        เมื่อวาน
43
        เดือนนี้
4,554
        เดือนที่แล้ว
3,288
        ปีนี้
7,842
        ปีที่แล้ว
0