Get Adobe Flash player

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ข้อมูลโดย  Administrator
สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ข้อมูลโดย  Administrator
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลโดย  Administrator
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลโดย  Administrator
...อ่านทั้งหมด...  

    ภารกิจ ผอ.สพป.ระนอง

นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย
พนิตนันต์
9  ตุลาคม  2558

การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
พนิตนันต์
8  ตุลาคม  2558

การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง
พนิตนันต์
30  กันยายน  2558

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารมนเทศ(DLIT)
พนิตนันต์
16  กันยายน  2558

10 กันยายน 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมปฏิการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง
Administrator
10  กันยายน  2558

วันที่ 9 กันยายน 2558 ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง15 (บ้านรังแตน)
Administrator
10  กันยายน  2558

11 สิงหาคม 2558 ผอ.ปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Administrator
11  สิงหาคม  2558

ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ครูดีที่ สพป.ระนอง
Administrator
25  กรกฎาคม.  2558

...อ่านทั้งหมด...   

    "ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
รองสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2557
Administrator
22  กรกฎาคม.  2558
งการ ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพี้น ฐานของสถานศึกษา
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
ดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
ประชุมพัฒนาทักษะการคิด ณ โรงแรมไอเฟลอินน์
Administrator
20  กรกฎาคม.  2558
สพป.ระนอง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
Administrator
7  กรกฎาคม.  2558
...อ่านทั้งหมด...  

    ข่าวสารจากโรงเรียน ในสังกัด สพป.ระนอง
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน
บ้านห้วยเสียด
23  กันยายน  2558
...อ่านทั้งหมด...  

    ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ระนอง และ โรงเรียน

...อ่านทั้งหมด...  

    เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผู้ดูแลระบบAdministrator
14  กันยายน  2558

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผู้ดูแลระบบAdministrator
14  กันยายน  2558

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่อง ท่องแดนเมืองละอุ่น และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ดูแลระบบAdministrator
4  กันยายน  2558

...อ่านทั้งหมด...  

    หนังสือ ราชการ สพฐ.

อำเภอเมือง
อำเภอละอุ่น
อำเภอกะเปอร์
อำเภอสุขสำราญ
อำเภอกระบุรี

         ค่านิยมร่วม
          SHARE VALUE : RANONG
          Relationship : มนุษย์สัมพันธ์
          Accountability : รับผิดชอบตรวจสอบได้
          Nobility : ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน
          Oneness : เป็นหนึ่งเดียว/เอกภาพ
 
         Nationalism : สำนึกรักชาติ/ชาตินิยม
          Good Governance : ธรรมาภิบาล

 
    • หน้าแรก
    •  ประวัติความเป็นมา
    •  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    •  ทำเนียบผู้บริหาร
    •  โครงสร้างสำนักงาน
    •  โรงเรียนในสังกัด
    •  คณะกรรมการเขตพื้นที่
    •  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
    •  ติดต่อเรา
 
 
 
 

    • อำนวยการ
    • นโยบายและแผน
    • บริหารการเงินและสินทรัพย์
    • บริหารงานบุคคล
    • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
    • นิเทศติดตามและประเมินผล
    • ตรวจสอบภายใน

 

    • ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
    • ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
    • ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
 

  Username :
  Password :

  Username :
  Password :
ใช้รหัสเดียวกับระบบ Eoffice
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   

        วันนี้
186
        เมื่อวาน
279
        เดือนนี้
2,249
        เดือนที่แล้ว
7,247
        ปีนี้
17,429
        ปีที่แล้ว
0