ข้อมูลพื้นฐา

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 077800028

โทรสาร : 077-800027

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวปะชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)

Social Network

เว็บไซต์ : www.rnedu.go.th

Facebook : facebook.com/eduranong

ติดต่อเรา