โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ. สพป.ระนอง มอบหมายให้ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน กำหนดการอบรมอยู่ระหว่าง วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 ในการนี้ สพป.ระนอง ขอขอบคุณ นายทองพูล จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ และนายศิลปิน พรหมมณี ผอ.โรงเรียนบ้านในล๊อก สพป.ประจวบขีรีขันธ์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา