สพป.ระนอง ร่วมสืบสานประเพณี “ตักบาตรเทโว” เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมสืบสานประเพณี “ตักบาตรเทโว” เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านหงาว อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันฟื้นฟูและรักษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลวันออกพรรษา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านหงาวและการแสดงวิถีชุมชนอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ติดต่อเรา