สพป.ระนอง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง พร้อมนี้ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้มีการประชุมหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ติดต่อเรา