สพป.ระนอง ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม สพฐ. เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ระนอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.ลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. และคณะจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักติดตามและประเมินผลฯ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าและต่อเนื่องในการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (Quick Policy) รอบ 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำประเด็นต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องทำเนินการเพิ่มเติมและพัฒนา ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา