สพป.ระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสวัสดิการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสวัสดิการการออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง โดยมีนางสุทธิรา หงษ์เจริญ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.ระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดพิธีการมอบทุน คณะกรรมการสวัสดิการ สพป.ระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกทุน โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรของสมาชิก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 33 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,ooo บาท ประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และอนุปริญา/ปริญญาตรี จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และขอขอบคุณนายษณกร เสนาะเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกลที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในครั้งนี้

นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา