สพป.ระนอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญและนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า สพป.ระนอง ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสพฐ.อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่สพป.ระนองและโรงเรียนได้ดำเนินการจัดขึ้น ขอให้ลดกระบวนการต่าง ๆ ที่ซ้ำซ้อน รวมถึงนำกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ให้ดำเนินการทำร่วมกัน เพื่อลดภาระนักเรียน ผู้ปกครองและลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ สพฐ. กำหนดขึ้น

ในการนี้ นางสุทธิ หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมดำเนินการรายละเอียดตามวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน งบประมาณ รวมถึงขอให้โรงเรียนทุกโรงดำเนินการประเมินเรื่อง “สุขาดี มีความสุข” ตามขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด

นายก้องภูมิ เจริญราช รองผอ.สพป.ระนอง ได้ชี้แจ้งกิจกรรมที่ สพป.ระนอง จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมนี้ ในเรื่องของการลดดภาระครู ผู้ปกครอง การนำระบบ Q-Info มาใช้ในการบริหารงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดพังงา

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ปชส.สพป.ระนอง

ติดต่อเรา