สพป.ระนอง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างฝึกตนให้มีวินัยโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม กิดความสามัคคีในหมู่คณะ นำโดย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา