ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการขอรับสนับสนุนงบประมาณประสบภัย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง พร้อมตัวตัวแทนคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบสภาพอาคาร สิ่งก่อสร้างที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ติดต่อเรา