ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกัลยวรรธน์ อินริสพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลหลักเมืองระนอง และ อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง ณ ระนอง)

ติดต่อเรา