ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 และนางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 2 รายได้แก่
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ และนางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.ระนองและมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา,ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม,ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา