ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีจำปี 2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินคณะกรรมการพิจารณาคำขอการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1-8 นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแ ผน เพื่อพิจารณาคำขอการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกลุ่มโรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา