ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ว่าตรีร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน มอบให้นายษณกร เสนาะเสียง นายเนติพงษ์ หงส์คำ และนายไตเติล โกยทอง เข้าทำการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 IC20 ณ โรงเรียนบ้านบางหิน โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านสำนัก โรงเรียนชาติเฉลิม และโรงเรียนบ้านหินช้าง

ติดต่อเรา