กิจกรรมให้คำปรึกษา

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เปิดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะเหลา จำนวน 2 ราย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา