ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ

Attachments