ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่16 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอกระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 287 คน จาก 24 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)