ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97(บ้านบางบอน) อำเภอกระบุรี จ.ระนอง และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาสที่ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 1 โรงเรียน และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ใหม่) 18 ราย โดย ผอ.สพป.ระนอง ได้แจ้งและมอบนโยบายกระทรวงศึกษา และนโยบาย สพฐ. ในการจัดการศึกษาและการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ และปฏิบัติงานให้เป็นแนวเดียวกัน