วันพุธ, มิถุนายน 28, 2017
nong1

ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผุ้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่ 4 คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง โดยจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จังหวัดระนอง

ตามที่ สพป.ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองนั้น ในการนี้ได้ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ >>> หนังสือราชการและประกาศผลการสอบ