วันอังคาร, ตุลาคม 23, 2018
nong1

ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9 สิงหาคม 2561 สพป.ระนอง ออกเยี่ยมบ้านเรียน “ศรีเมือง” จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กหญิงพีชานิกา ศรีเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และสถานีตำรวจภูธรราชกรูดร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018  ณ โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวและโรงเรียนบ้านท่าฉาง ซึ่งการรงณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 มีนักเรียนของแต่ละโรง ร่วมเดินรงณรงค์แสดงเจตนารมณ์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย โดยแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง (ให้นักเรียนนำหนังสือรับรองผลงานที่มีลายมือชื่อครูผู้ฝึกสอนในวันแข่งขันด้วย) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่>>>>   รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 23 เมษายน  2561 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านไฟไหม้ทั้งหลัง คือเด็กหญิงรอเปียะ  ภักดี ชั้น ป.5 และเด็กชายยุโสบ ภักดี ชั้น อ.1 โรงเรียนบ้านขจัดภัย

oscc_new2headernew220141127_ctwrbxae203

202

201