วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019
nong1

ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ  รองผอ.สพป.ระนอง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนักเรียนสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น  529 คน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมคณะศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุรถเสียหลักชนบ้านทำให้เสียหายเป็นจำนวนมาก โดยทีม ฉก.ชน.สพป.ระนอง ได้มอบเงินและของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุ งินและของช่วยเหลือนักเรียนเป็น

9 สิงหาคม 2561 สพป.ระนอง ออกเยี่ยมบ้านเรียน “ศรีเมือง” จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กหญิงพีชานิกา ศรีเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

oscc_new2headernew220141127_ctwrbxae203

202

201