วันอังคาร, มกราคม 23, 2018
audit_Gradient

saraban

personalkotbataudit_patitin59

audit_download

sawaddee61

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ในเดือนธันวาคม 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากแพรก โรงเรียนบ้านเกาะสินไห โรงเรียนบ้านเกาะช้าง และโรงเรียนบ้านแหลมนาว

ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.  โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  

audit_link

obecstng

audit_link