วันศุกร์, เมษายน 27, 2018
anigif

personalkotbataudit_patitin59

audit_download

kod rabeab

kumeo

agasan

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน

เดือนมีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ให้คำปรึกษาและออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางหิน 2. ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2561 ตรวจสอบโรงเรียนบ้านนกงาง บ้านลำเลียง อนุบาลบ้านด่าน บ้านหินช้าง และนิคมสงเคราะห์

ระหว่างวันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี บ้านดอนกลาง บ้านปากน้ำ และบ้านทับจาก

obecstng

komulnaru-2

audit_link