วันพุธ, มิถุนายน 20, 2018
anigif

personalkotbataudit_patitin59

audit_download

kod rabeab

kumeo

agasan

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ขณะนี้ยังไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้ ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ให้คำปรึกษาและออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางหิน 2. ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2561 ตรวจสอบโรงเรียนบ้านนกงาง บ้านลำเลียง อนุบาลบ้านด่าน บ้านหินช้าง และนิคมสงเคราะห์

obecstng

komulnaru-2

audit_link

online