วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019
anigif

personalkotbataudit_patitin59

audit_download

kod rabeab

kumeo

agasan

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 265 คน โดยมีบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.ระนอง จำนวน 10 คน ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สพป.ระนอง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน  ...

obecstng

komulnaru-2

audit_link