วันศุกร์, กันยายน 22, 2017
audit_Gradient

saraban

personalkotbataudit_patitin59

audit_download

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ และนางสาวกรรณิการ์ ชูศรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

audit_link

obecstng

audit_link