วันศุกร์, กันยายน 22, 2017
head policy

vision s 59mission s 59ban goals 2ban strategy 2ban shared values 2personnel

plan12

plan13

data plan

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

♦ รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

♦ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

♦ เอกสารแนวทางดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2559

♦ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2559 (1)

♦ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2559 (2)

♦ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (1)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (2)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (3)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (4)

♦ ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ปร.4, 5, 6 (ไฟล์ Excel)

♦ บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม ...

download

branner student

03 branner policy 60

05 branner dada 59

plan11