วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2017
head policy

vision s 59mission s 59ban goals 2ban strategy 2ban shared values 2personnel

plan12

plan13

data plan

♦ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%)

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

♦ รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

♦ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

♦ เอกสารแนวทางดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2559

♦ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2559 (1)

♦ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2559 (2)

♦ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (1)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (2)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (3)

♦ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (4)

♦ ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ปร.4, 5, 6 (ไฟล์ Excel)

♦ บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

download

branner student

03 branner policy 60

05 branner dada 59

plan11