วันอังคาร, มกราคม 23, 2018
finan01

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 22 พ.ย. 2559 ชาว สพป.ระนอง แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.2559  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพ ธงชาติ ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมแปลอักษร ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บำเพ็ญกุศลทางศาสนา และร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ สพป.ระนอง

วันที่ 11 ม.ค.2559 ทีมงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระนอง ต้อนรับคลังจังหวัดระนองคนใหม่ นายศักดิ์ ดาหาร ณ ห้องคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระนอง