ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

แบ่งปัน

ประกาศฯ

ไม่มีความคิดเห็น