แบ่งปัน

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 265 คน โดยมีบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.ระนอง จำนวน 10 คน ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f18 f19 f20 f21 f22 f23 f24 f25 f26 f27 f28 f29 f30 f31 f33 f34 f35 f36 f37 f38 f39

ไม่มีความคิดเห็น