แบ่งปัน

วันที่ 25 กค 61 เวลา 08.30 น. นายมนูญ. จันทร์สุข ผอ สพป ระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ระนอง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผอ กลุ่ม. และบุคลากร สพป ระนอง จำนวน190 คน โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้บริหารเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย. จำนวน 69,000 บาท และมีนายอุดม. อินทรเวศน์วิไล.  อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน กคศ. เป็นวิทยากร.

 

 

ไม่มีความคิดเห็น