แบ่งปัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สพป.ระนอง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน chomporn chomporn1 chomporn2 chomporn4 chomporn5 chomporn6 chomporn7

ไม่มีความคิดเห็น