แบ่งปัน

เดือนมีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ให้คำปรึกษาและออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางหิน
2. ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2561 ตรวจสอบโรงเรียนบ้านนกงาง บ้านลำเลียง อนุบาลบ้านด่าน บ้านหินช้าง และนิคมสงเคราะห์

banghin banghin1 banghin2 lamleang nicom

ไม่มีความคิดเห็น