ประกาศการขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์

แบ่งปัน

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น