การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ)

230
0
แบ่งปัน

ประกาศ

ไม่มีความคิดเห็น