โครงการอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรณะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ" สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาระนอง ในหัวข้อหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางและเทคนิคในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

แบ่งปัน

122496934_1643804878997716_813502210_o 1 22546904_1643804908997713_1017358839_o 22494748_1643804868997717_1374743195_o 22473705_1643804872331050_1441131332_o 22556214_1643804998997704_245641973_o 22494910_1643806145664256_146221914_o 22471944_1643805015664369_1082827579_o - Copy

ไม่มีความคิดเห็น