แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานฯงาน”วันการศึกษาเอกชน ปี 2560″ “การศึกษาเอกชน : พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี” จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำหรับปี 2560 เป็นปีที่ 99 ของการก่อตั้งโรงเรียนเอกชน (2461-2560) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง (โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ) ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนหมิงซิน โรงเรียนอนุบาลดวงกมล โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร โรงเรียนสหายวิทย์ โรงเรียนนับเงิน โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ และโรงเรียนกวดวิชาบ้านคณิตศาสตร์ ./ ภาพข่าว เนตรทิพย์ คำแก้ว

 

ไม่มีความคิดเห็น