การขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

การขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

646
0
แบ่งปัน

ประกาศขึ้นบัญชีฯ

ไม่มีความคิดเห็น