แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง กล่าวว่าสำนักงานคุรุสภาจังหวัดระนอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สกสค.จังหวัดระนอง หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระนอง ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จัดงานวันครู ประจำปี 2560 ณ เฮอริเทจ แกรนท์คอนแวนชั่น ระนอง ภายใต้ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” และ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” มีกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้่าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 16 รูป  เวลา 09.00 น. พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  พิธีแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  พิธีสงฆ์  อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นทุกระดับ พิธีรดน้ำขอพรครูอาวุโส จำนวน 9  ท่าน และร่วมรับประทานอาหาร (โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำนวน 200,000 บาท) โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในงานวันครู มีครูทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน ./ ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค.

 

ไม่มีความคิดเห็น