แบ่งปัน

ระหว่าางวันที่ 7-10 มกราคม 2560  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัยพ์ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 3 (กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้     -PALIO KHAO YAI -สวนดอกทานตะวัน “ภูรพีวิิ” -แหล่งเรียนรู้ JIM THOMPSON FARM -ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมการเกษตร สวนสุชาดา อำเภอวังน้ำเขียว จังงงหวัดนครราชสีมา -FAPRATHAN FLORA PARK -ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  – วังน้ำเขียวฟาร์ม “MISTER MUSHROOM” – อุทยานแห่งชาติทับลาน มรดกโลก “ผ่าเก็บตะวัน” -ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  -โรงเรียนแก้หนี้-แก้จน” เครือจ่ายมหาวิทยาลัยชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง -ไร่สตอเบอรรี่ พร้อมทั้งทางด้านศาสนา ณ วัดพระพุทธฉาย และวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค

ไม่มีความคิดเห็น