แบ่งปัน

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ และนางสาวกรรณิการ์ ชูศรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

oprom oprom1 oprom2 oprom3 oprom4 oprom5 oprom6

โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีหัวข้อในการประชุมฯ ดังนี้ 1) ทิศทางในการดำเนินการตรวจสอบภายใน 2) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกค์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3) การรับ-จ่ยเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 4) การจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

ไม่มีความคิดเห็น